Dlaczego warto wybrać nas spośród wielu innych firm ?

 

Jak wynika z corocznych sprawozdań organów kontrolnych stale na wysokim poziomie pozostaje liczba nieprawidłowości w zakładach pracy, a w związku z tym ilość i wysokość kar nakładanych za nieprzestrzeganie przepisów z zakresu prawa pracy, w tym przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Jedną z podstawowych przyczyn tego stanu rzeczy jest nieznajomość lub błędna interpretacja obowiązującego prawa.

 

Jeśli chcesz spać spokojnie powierz swoje problemy nam – najlepszym specjalistom.

  • posiadamy wieloletnie doświadczenie zarówno teoretyczne jak i praktyczne w prowadzeniu spraw związanych z szeroko pojętym prawem pracy oraz bezpieczeństwem pracy
  • współpracujemy z kadrą doskonale wykształconych i doświadczonych wykładowców o najwyższych kwalifikacjach zawodowych
  • prowadzone przez nas szkolenia gwarantują nie tylko wysoki poziom merytoryczny, ale także warsztaty specjalistyczne i indywidualne konsultacje w trakcie których rozwiązywane są najważniejsze problemy pracodawców
  • obsługa prawna, nadzór z zakresu bhp jak również specjalistyczne audyty przeprowadzane są przez ekspertów legitymujących się ogromną wiedzą, wieloletnim praktycznym doświadczeniem zawodowym, najwyższą znajomością obowiązujących przepisów
  • współpracujemy z prawnikami, radcami prawnymi, adwokatami, ekspertami branży technicznej, specjalizującymi się w prowadzonych przez nas zagadnieniach
  • organizujemy zewnętrzną służbę bhp zarówno w dużych, średnich jak i małych zakładach pracy
  • wspomagamy pracodawców w przypadku czynności kontrolnych prowadzonych przez organy nadzoru nad warunkami pracy zabezpieczając tym samym ich interesy i zapobiegając spornym sytuacjom
  • wieloletnie doświadczenie teoretyczne oraz praktyczne osoby prowadzącej firmę jak również pozostałych pracowników pozwoli skutecznie zadbać o Państwa interesy.

Zaproponowany powyżej ramowy zakres działania firmy pozwoli zabezpieczyć Państwa przed popełnianiem ewentualnych błędów i przyjść z pomocą w rozwiązywaniu powstałych problemów.