Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom TEMAR Centrum Szkoleniowo Doradcze powołuje do życia FORUM SŁUŻB KADROWYCH.

 

Celem FORUM jest przybliżenie wiedzy z zakresu spraw wchodzących w działalność służb kadrowo-płacowo-prawnych. Ogromna ilość obowiązujących przepisów, ich częste zmiany a także nieprawidłowa interpretacja prowadzą do popełniania błędów efektem których są kary nakładane przez organy kontrolne.

 

Pracą FORUM kieruje Teresa Różańska – długoletni pracownik Państwowej Inspekcji Pracy. W instytucji tej przeszła wszystkie szczeble kariery zawodowej od inspektora pracy do szefa Okręgu Województwa Śląskiego.

 

FORUM przeznaczone jest m.in. dla:

  • pracowników działów kadr, finansowych, prawnych,
  • prawników i radców prawnych,
  • właścicieli zakładów pracy,
  • pracowników administracji i członków samorządów.

W ramach działalności FORUM oferuje m.in.:

  • odpłatne szkolenia z wybranych zagadnień prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, specjalistyczne szkolenia z zakresu finansów, szkolenia pracowników administracji i członków samorządów,
  • szkolenia z zagadnień w których nastąpiła zmiana obowiązujących przepisów.

Prowadzone szkolenia gwarantują nie tylko wysoki poziom merytoryczny, ale także warsztaty specjalistyczne i indywidualne konsultacje w trakcie których rozwiązywane będą najważniejsze Państwa problemy. Szkolenia prowadzone będą przez kadrę doskonale wykształconych i doświadczonych wykładowców o najwyższych kwalifikacjach zawodowych, a posiadane przez nas wieloletnie doświadczenie zarówno teoretyczne jak i praktyczne pozwoli przekazać Państwu wiedzę potrzebną do prowadzenia spraw związanych z szeroko pojętym prawem pracy.

 

Bardzo ważnym elementem przynależności do FORUM będzie możliwość cyklicznych spotkań a także wymiany uwag, doświadczeń, informacji i tzw. „dobrych praktyk" pomiędzy jego Uczestnikami.

 

Warunkiem przynależności do FORUM jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego lub dokonanie zgłoszenia pod numerem telefonu: 609 189 855