Temar Centrum Szkoleniowo Doradcze zapewnia profesjonalne i kompleksowe usługi z zakresu szkoleń, obsługi prawnej firm, stałego nadzoru nad warunkami pracy ( jako zewnętrzna służba), prowadzi certyfikację maszyn i urządzeń pod względem BHP, a także przeprowadza specjalistyczne audyty oceniające stan praworządności w zakładach pracy.

 

Założycielem i osobą zarządzającą firmą jest Teresa Różańska – długoletni były Okręgowy Inspektor Pracy w Katowicach.

 

Teresa Różańska ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Śląskim. Całe swoje życie zawodowe związała z Państwową Inspekcją Pracy – przechodząc wszystkie szczeble kariery zawodowej od inspektora pracy do szefa urzędu. Kierowała największym okręgiem w Polsce pod względem liczby pracodawców, okręgiem o znaczeniu strategicznym ze względu na skomasowanie przemysłu ciężkiego, okręgiem o olbrzymich zagrożeniach dla życia i zdrowia ludzkiego. Była m.in. członkiem Rady Nadzorczej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Zabrzu, członkiem Rady Programowo – Metodycznej przy Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy im. Jana Rosnera we Wrocławiu, członkiem Komisji Dyscyplinarnej Państwowej Inspekcji Pracy. Brała udział w posiedzeniach Wojewódzkiej Komisji Zatrudnienia, pracowała jako ekspert w Gabinecie Głównego Inspektora Pracy w Głównym Inspektoracie Pracy w Warszawie.

 

Jest wykładowcą na Wyższych Uczelniach; wykłada m.in. na kierunku zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy oraz na kierunku prawo pracy i ubezpieczeń społecznych.