Kompleksowa obsługa prawna osób fizycznych a także przedsiębiorców, spółek cywilnych, spółek prawa handlowego, jak również instytucji publicznych.

 

W ramach obsługi prawnej oferujemy:

  • udzielanie porad prawnych
  • sporządzanie opinii prawnych
  • interpretację i wyjaśnianie treści przepisów prawnych, jak również ich zastosowania
  • występowanie w charakterze pełnomocnika w postępowaniu przed sądami wszystkich instancji ( w tym administracyjnych) oraz przed innymi organami orzekającymi, jak i urzędami
  • reprezentowanie Klientów w sporach pozasądowych
  • sporządzanie projektów umów, oświadczeń, porozumień i innych dokumentów oraz ich opiniowanie
  • prowadzenie windykacji należności (zarówno na drodze sądowej, jak i pozasądowej)
  • zakładanie przedsiębiorstw

Specjalizujemy się przede wszystkim w prawie cywilnym, prawie gospodarczym i handlowym, prawie pracy i ubezpieczeń społecznych, prawie administracyjnym.


Obsługą prawną zajmuje się wykwalifikowany zespół prawników, adwokatów i radców prawnych.