Proponujemy Państwu wysoko wyspecjalizowane usługi z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy poprzez sprawowanie stałego nadzoru nad warunkami pracy jako zewnętrzna służba.

 

W naszej ofercie polecamy m.in.:

  • prowadzenie szkoleń wstępnych i okresowych - pomoc w wykonywaniu badań lekarskich pracowników
  • opracowywanie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy
  • prowadzenie dochodzeń powypadkowych, sporządzanie dokumentacji powypadkowej oraz prowadzenie rejestru wypadków
  • wspomaganie pracodawców w przypadku czynności kontrolnych organów nadzoru nad warunkami pracy
  • pomoc w wykonywaniu nakazów i zarządzeń wydawanych przez organy kontrolne
  • opracowywanie zarządzeń i instrukcji ogólnych dotyczących spraw bhp
  • coroczne sporządzanie i przedstawianie pracodawcy analizy stanu bezpieczeństwa pracy ze wskazaniem sposobów poprawy warunków pracy.

Ponadto doradzamy pracodawcom we wszystkich problemach mających jakikolwiek związek ze sprawami bezpieczeństwa i higieny pracy.