Proponujemy między innymi:

  • doradztwo z zakresu prawa pracy i sporządzanie opinii prawnych
  • opracowywanie projektów regulaminów pracy, regulaminów wynagrodzeń, zakładowych i ponadzakładowych układów zbiorowych pracy oraz regulaminów zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
  • doradztwo i konsultacje z zakresu praktycznego stosowania przepisów o czasie pracy
  • prowadzenie spraw związanych z zawieraniem i rozwiązywaniem umów o pracę
  • opracowywanie i wprowadzanie procedur antymobbingowych
  • doradztwo w zakresie funkcjonowania organizacji związkowych, społecznej inspekcji pracy oraz rad pracowników
  • prowadzenie pełnej dokumentacji pracowniczej