Przeprowadzanie specjalistycznych audytów z zakresu:

  • prawa pracy
  • bezpieczeństwa i higieny pracy

W trakcie przeprowadzania audytu dokonujemy oceny istniejącego stanu stosowania i przestrzegania obowiązujących przepisów oraz sporządzamy wnioski zmierzające do wprowadzenia rozwiązań i regulacji zgodnych z obowiązującym stanem prawnym i potrzebami klienta.